24 augustus 2021

Uitstel publicatie financiële jaarstukken

Het bestuur van de Harderwijkse Molen Stichting is verplicht om jaarlijks voor 1 juni de financiële jaarstukken te publiceren op een voor iedereen toegankelijk kanaal.

Als gevolg van de talloze effecten die de corona pandemie heeft gehad op de economie, is het onze accountant niet gelukt om de jaarstukken tijdig aan te leveren. Het bestuur heeft er begrip voor dat het opstellen van de jaarstukken van Harderwijkse ondernemingen met een direct commercieel belang voorrang had.

Echter, om onze ANBI status te behouden (belangrijk voor sponsoren en donateurs die daarmee een fiscaal voordeel kunnen hebben) moeten de jaarstukken voor de belastingdienst toegankelijk zijn. De Staatssecretaris van Financiën heeft besloten om alle stichtingen die zo’n ANBI status hebben uitstel te verlenen. In haar vergadering van 24 augustus 2021 heeft het bestuur besloten om van dat uitstel gebruik te maken.

Het spreekt vanzelf dat het bestuur er alles aan zal doen om de jaarstukken zo spoedig mogelijk te publiceren. Iedereen die onze stichting, de molen, de molenwinkel en het bakkerijmuseum een warm hart toedraagt, heeft er recht op om na te gaan of het bestuur naar behoren met het aan haar toevertrouwde geld omgaat. Zodra de cijfers over 2020 bekend zijn, zullen we deze per omgaande publiceren op onze website.

(h)eerlijke lekkernijen

Molen De Hoop in Harderwijk maakt vele producten. Van kant-en-klare broodmix tot pannenkoekenmix. Houd je van gezonde en (h)eerlijke lekkernijen? Bekijk hier ons mooie assortiment biologische producten.